Kluizen

Indicatie waardeberging

Indicatie waardeberging
Deze term geeft aan hoeveel aan contant geld de verzekering dekt, wanneer dit in de kluis ligt opgeborgen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het contante geld ligt opgeborgen in een inbraakwerende kluis in een onbewoond, onbewaakt en niet beveiligd pand binnen de bebouwde kom. Afhankelijke van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie.

Tip: Ga altijd even bij uw verzekeringsmaatschappij na of zij akkoord gaan met de indicatie waardeberging die voor de door u gekozen kluis staat. Diverse omgevingsfactoren kunnen namelijk de waarde die verzekerd wordt verlagen, maar ook verhogen!

NCP Safe 1, 2, 3, 4
Inbraakwerende kasten zijn ontworpen en gebouwd om de inhoud te beschermen tegen diefstal. De weerstand van een kast wordt bepaald door een aantal kenmerken zoals metaaldikte, soort slot(en) en gebruikte materiaal in de wanden en deuren. Op basis van de diverse kenmerken worden kluizen onderverdeeld in de klassen Safe 1 tot en met Safe 4. Deze indeling is opgesteld door het Nederlandse Centrum voor Preventie (NCP). Deze kluizen zijn niet getest, maar gebouwd volgens voorschriften.

Euro klasse
Naast de indeling van het NCP is er ook een Europese norm ontwikkeld om veel voorkomende typen inbraakwerende kasten in te schalen. Volgens deze norm moet de kluis getest worden door een onafhankelijk testinstituut. In de testinstituten gaan ervaren mensen aan de slag met de kluis om deze open te breken. De verkregen resultaten worden omgezet in een weerstandswaarde. Hierin worden rekening gehouden met factoren als tijd en gereedschap. Aan de hand daarvan wordt een kluis ingeschaald in een bepaalde weerstandsklasse.

Inbraak certificaat conform EN 14 450, ESSA, ECB-S (Securitylevel 1 en 2)
De Europese normen gaan uit van de resultaten van echte testen, vastgelegd in EN 14 450 en EN 1143-1. EN 14 450 is de normering voor licht inbraakwerende kasten en zijn geschikt voor eenvoudige risico's. De certificaten S 1 (€ 2.500,-) en S 2 (€ 5.000,-) staan op een plaatje aan de binnenzijde van de deur. Deze worden ook Securitylevel 1 en 2 genoemd.

 

Inbraakwerend

Het kiezen van de juiste brandkast is makkelijker gezegd dan gedaan. De correcte namen inbraakwerende kast en brandwerende kast zijn helaas te lang voor dagelijks gebruik, en zijn afgekort naar brandkast of kluis. Deze zijn echter te verdelen in 3 categorieën namelijk: brandwerend, inbraakwerend en brand- én inbraakwerend.

Met onze kluizenwijzer maakt u gemakkelijk een keuze welke kluis voor u geschikt. Bedenkt eerst wat u wilt beschermen, daarna waartegen u dit wilt beschermen. Uiteraard staan wij ook altijd voor u klaar om u te adviseren.

Indicatie waardeberging

Deze term geeft aan hoeveel aan contant geld de verzekering dekt, wanneer dit in de kluis ligt opgeborgen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het contante geld ligt opgeborgen in een inbraakwerende kluis in een onbewoond, onbewaakt en niet beveiligd pand binnen de bebouwde kom. Afhankelijke van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie.

Tip: Ga altijd even bij uw verzekeringsmaatschappij na of zij akkoord gaan met de indicatie waardeberging die voor de door u gekozen kluis staat. Diverse omgevingsfactoren kunnen namelijk de waarde die verzekerd wordt verlagen, maar ook verhogen!

 

NCP Safe 1, 2, 3, 4

Inschalingen (NCP) safe 1 t/m 4 zijn per 1/1/2016 vervallen. Tot dan verkocht producten behouden hun waardeberging.

Euro klasse

Naast de indeling van het NCP is er ook een Europese norm ontwikkeld om veel voorkomende typen inbraakwerende kasten in te schalen. Volgens deze norm moet de kluis getest worden door een onafhankelijk testinstituut. In de testinstituten gaan ervaren mensen aan de slag met de kluis om deze open te breken. De verkregen resultaten worden omgezet in een weerstandswaarde. Hierin worden rekening gehouden met factoren als tijd en gereedschap. Aan de hand daarvan wordt een kluis ingeschaald in een bepaalde weerstandsklasse.

 Classificatie

 Waardeberging Geld

 Waardeberging Kostbaarheden

 Euro klasse 0       

 € 7.000,-

 € 14.000,-

 Euro klasse I

 € 10.000,-

 € 20.000,-

 Euro klasse II

 € 25.000,-

 € 50.000,-

 Euro klasse III

 € 45.000,-

 € 90.000,-

 Euro klasse IV

 € 75.000,-

 € 150.000,-

 Euro klasse V

 € 125.000,-

 € 250.000,-

 Euro klasse VI

 € 250.000,-

 € 500.000,-

 

Inbraak certificaat conform EN 14 450, ESSA, ECB-S (Securitylevel 1 en 2)

De Europese normen gaan uit van de resultaten van echte testen, vastgelegd in EN 14 450 en EN 1143-1. EN 14 450 is de normering voor licht inbraakwerende kasten en zijn geschikt voor eenvoudige risico's.  De certificaten S 1 en S 2 staan op een plaatje aan de binnenzijde van de deur. Deze worden ook Securitylevel 1 en 2 genoemd.

 Classificatie

 Waardeberging Geld

 Waardeberging Kostbaarheden

 Securitylevel 1

 € 2.500,-

 € 5.000,-

 Securitylevel 2

 € 5.000,-

 € 9.000,-

 

 

Brandwerend

Het kiezen van de juiste brandkast is makkelijker gezegd dan gedaan. De correcte namen inbraakwerende kast en brandwerende kast zijn helaas te lang voor dagelijks gebruik, en zijn afgekort naar brandkast of kluis. Deze zijn echter te verdelen in 3 categorieën namelijk: brandwerend, inbraakwerend en brand- én inbraakwerend.

Met onze kluizenwijzer maakt u gemakkelijk een keuze welke kluis voor u geschikt. Bedenkt eerst wat u wilt beschermen, daarna waartegen u dit wilt beschermen. Uiteraard staan wij ook altijd voor u klaar om u te adviseren.

Brandwerendheid
De temperatuur van een brand wordt beïnvloed door verschillende zaken zoals:

  • De tijdsduur van de brand
  • Verschillende materialen
  • Of het vuur 'lopend' is of stilstaat

Een feit is dat de gemiddelde temperatuur van branden kunnen oplopen tot 600 à 800 °C. In extreme gevallen kan de temperatuur zelfs stijgen tot 1000 °C

Bescherming tegen brand van papier of datadragers
Brandwerende producten zijn zo gemaakt dat ze ervoor zorgen dat de binnentemperatuur van de kast lager blijft dan de temperatuur waarbij papier of data beschadigd wordt. Boven een temperatuur van 175°C beschadigt papier of kan het zelfs vergaan. De kritieke grens voor digitale datadragers ligt al op ca. 50 °C. Boven die temperatuur is de kans groot dat de gegevens op de datadragers verloren gaan. In een kast die bijvoorbeeld 1 uur getest is tegen brand voor papier kunt u dus geen cd-roms opbergen. Deze zullen de brand hoogstwaarschijnlijk niet overleven. Daarbij komt dat datasafes behalve tegen brand ook beschermen tegen vocht, stof en roetdeeltjes. Wel zijn er voor sommige kasten databoxen leverbaar die gebruikt kan worden in een brandwerende kast. Hierdoor heeft u de perfecte bescherming tegen brand én diefstal voor uw papieren en uw data.

DIN 4102
BrandwerendheidstestBrandkasten vallend onder dezecategorie zijn dubbelwandig en voorzien van een brandwerend isolatiemateriaal. DIN 4102 is een

bouwnorm, wat inhoud dat deze kasten niet brandwerend getest zijn. DIN 4102 kasten zijn voor een korte tijd brandwerend voor papier bij een brand.

Brandwerende testen
Wilt u uw producten langer tegen brand beschermen, kies dan voor één van de geteste brandwerende producten. Brandwerende testen vinden plaats bij onafhankelijke testinstituten in diverse landen.

Er zijn diverse brandwerende normen waaraan een producten getest kan worden. De kasten worden getest bij hoge temperaturen. Getest wordt of de kast de inhoud voldoende beschermt. Sommige normen hebben zelfs een valproef waarbij wordt getest of de beschermende werking niet nadelig wordt beïnvloedt wanneer de brandwerende kast tijdens een brand door een verdiepingsvloer zakt.

De brandwerendheid wordt uitgedrukt in tijd (minuten) in navolging van een P van papier of D voor data. Deze testnormen geven aan hoelang een brandwerende kast papier beschermt bij een grote brand.


In deze categorie zijn op dit moment geen artikelen aanwezig.
wabusiness template